Bevidst Relationel Ledelse

af

Bevidst Relationel Ledelse

Ledelse handler om at skabe resultater sammen og gennem andre mennesker.

Bevidst relationel ledelse tager afsæt i en grundlæggende forståelse af, at ledelse handler om at skabe resultater sammen og gennem andre mennesker.

At arbejde med bevidst relationel ledelse handler i høj grad om kunne lede differentieret og intentionelt i relationer, sætte medarbejdernes kompetencer i spil og …. Kort og godt handler det om, at skabe engagement og følgeskab, samtidig med at opgaverne løses bedst muligt.

Bevidst relationel ledelse giver dig persomlige udviklingsmuligheder og skaber rammerne for en bedre forståelse af dig selv i dit samspil med andre mennesker . Du bliver bevidst om, at autopiloten kan bruges når du vil opnå det du plejer, men at udvikling kræver, at du bevidst tager styringen.

I mit arbejde som HR Business Partner og chefkonsulent har jeg erfaret, alt for mange gange, at mange ledere prioriterer deres tid på driftsopgaver og praktik og har for lidt fokus på ledelse af med medarbejdere. Ledere med følgeskab og dermed de bedste resultater, har mindre fokus på drift og har netop rettet opmærksomheden mod udvikling og ledelse af mennesker.

Bevidst relationel ledelse sætter lys på, at ledelse handler om mennesker og når du arbejder relationelt, er det afgørende hvordan du medvirker til at skabe både kommunikatioen og relation. 

Hvordan opleves du, hvilke fortolkninger bringer det med sig og i sidste ende – hvilken indsats eller tilgang medfører det fra medarbejderen.

Hverken dine eller medarbejdernes handlinger kan forstås uafhængigt af hinanden. I er gensidige afhængige i jeres relation og I påvirker hinanden på den måde I er i relationen og den tolkning I hver især gør jer, på den andens handlinger eller kommunikation.

Arbejder du med bevidst relationel ledelse har du fokus på din kommunikation og din egen tilgang til medarbejderne.
I bund og grund har du ikke andet end dit mindset og din kommunikation at lede med. Alt det du siger eller ikke-siger og alt det du gør eller ikke gør.

Dine relationelle og kommunikative færdigheder er altså i spil hele tiden.
Hvis du for eksempel bare spoler tiden tilbage til i går… hvor meget tid brugte du på at kommunikere? Eller på det kommunikative samspil? På møder, snak på gangen, fra din stol bag skrivebordet, til frokost, ved kaffemaskinen, på mail…

Dit mindset, som er den bagved liggende faktor for bevidst relationel ledelse, afgør om du kommer til tiden, om du sender mails om aftenen, om du spiser frokost imens du arbejder, om du går stærkt eller langsomt fra det ene til det andet, om du giver dig tid til small-talk, om du skriver en mail eller tager den face to face, og alt det andet du træffer en hel masse valg omkring hele tiden. Det er langt fra bevidst det hele, men samlet skaber det dit mønster og udgør din personlige lederprofil.

Det er rigtig mange, der i den sammenhæng tænker: det er jo fordi det er sådan jeg er – og det er der jo selvfølgelig ikke helt forkert, men lige efter den tanke, kan man så igen tænke: det er sådan jeg vælger at være.

Hvordan vi går, står eller kommunikere er et valg. Ikke et valg du træffer hele tiden, men et valg du har truffet på et tidspunkt. Og på det tidspunkt hvor valget blev truffet, gav det helt sikkert mening for dig og den kontekst du var i – det virkede. Det virkede en, to eller 10 gange og lige så stille blev det til et mønster – meget mere ubevidst – en vane. En vane du ikke længere reflekterer over, men bare trækker på. En vane der ikke hjælper dig i alle situationer, men en vane som er tryg og rar, fordi den er kendt og flittigt brugt – en vane der skaber en vis form for forudsigelighed.

Som leder er kommunikation på alle måder – altså både verbalt og kropsligt – dit absolut vigtigste værktøj. Det er med din kommunikation du skaber ledelse.

Ja, du kan læse dig til hvordan du laver en god strategi, eller et økonomisk budget, en innovativ proces, osv, men hvordan du formidler det, kommunikerer det og står på mål for det, er den faktor der afgør succes eller fiasko.

Al din kommunikation er – tilsigtet eller ej – genstand for fortolkning hos dine medarbejdere og vil derfor få ‘følgevirkninger’ på godt og ondt. Skabe ringe i vandet. Løber de med, giver det mening og kan de se sig selv i det?

Det er i mødet med andre (dine medarbejdere eller kolleger) at betydningen opstår, opretholdes eller transformeres.

Jeg har en intention med det jeg sidder og skriver nu, men hvis jeg snakker med nogen af dem der læser det, vil de højst sandsynligt have fået noget andet ud af det. Som det populært siges, så ved vi ikke hvad vi har kommunikeret, før vi hører svaret. Og hvis du venter lidt og faktisk giver dig tid til at høre svaret, vil dit mindset igen være afgørende for, hvordan du forstår og bruger svaret.

Har medarbejderne ikke forstået dit budskab, kunne du tænke: de hører heller aldrig ordentlig efter, fordi de er ligeglade eller, jeg må have udtrykt mig forkert og jeg må sige eller gøre det anderledes.

Det ved de fleste godt – selvfølgelig gør de det – men helt ærligt… hvor tit tænker du egentlig over dine egne mønstre? Hvor tit gør du dig selv til genstand for refleksion?
Det er en af de fornemmeste – og måske sværeste – opgaver for dig som leder.
Med mine forløb omkring personlig lederudvikling, sættes der fokus på, at ledelse sker i hverdagen, det sker i relationer – hele tiden.

Det sker i interaktion mellem dig og dine medarbejdere, det sker i relationer. Derfor er det vigtigt for dig som leder, at fokusere på dig selv og dine indspark i disse relationer. At blive helt skarp på, hvordan du bidrager, hvad du efterlader og hvad du udstråler.

At arbejde med personlig lederudvikling eller bare personlig udvikling generelt, bygger på den grundlæggende antagelse, at du ikke er et fasttømret og evigtgyldigt ”sådan er jeg”. Det er derfor også antagelsen om, at du indeholder mange forskellige ”sider” af dig selv og at du selv, er herre i eget hus og over dine mulige veje eller mulige handlinger.

Dine veje og handlinger bliver med tiden til dit mønster eller dine vaner og de fylder mere eller mindre i din hverdag, afhængigt af hvad du har valgt at give mest plads.

Der er ikke én måde, én sandhed eller én ledelsesstil, som gælder til enhver tid og i enhver sammenhæng. Ledelse er bundet til konteksten og de medarbejdere der skal ledes.

Hvis du som leder udelukkende trækker på dine kendte ledelsesgange, dine vaner og dine ’plejere’ – altså kun rækker ned i værktøjskassen efter de kendte personlige værktøjer, så skaber du ikke nye eller anderledes resultater, hverken for dig, for dine medarbejdere eller for organisationen.

På forløbet Personlig lederudvikling arbejder du med at kunne:

Guide, støtte og coache.

Vise empati, oprigtig interesse og nærvær.

Inddrage, lytte og stille undersøgende spørgsmål.

Stille krav og klare forventninger.

Observere, være ærlig og give feedback.

Være nysgerrig og afstemme gensidige forventninger.

Holde fokus på at hjælpe andre med at lykkes og skabe resultater.

Overordnet er du nysgerrig, åben og undersøgende!

Målet er at du bliver meget klogere på dig selv og den ledelse du skaber med din tilgang og dit mindset – og samtidig bliver du også meget klogere på, hvordan du opleves af andre – hvad er det dine medarbejdere oplever, når du leder dem?

Med andre ord, så er hensigten, at du bliver helt skarp på, hvordan din intention spiller sammen med din ‘reelle’ adfærd. Det giver dig utrolig stor fordel i din ledelse, at du får indsigt i dit billede ud-ad-til.

 

 

Det var fedt, at vi trænede vores ledelse sammen som ledergruppe, fordi vi kan sparre med hinanden bagefter og man lærer hinanden bedre at kende og hvordan man kan bruge eller hjælpe hinanden i hverdagen.

Jeg synes det var rigtig fedt, fordi jeg fik prøvet mig selv af som leder. Det gav noget håndgribelig erfaring og indsigt i, hvordan forskellige samtaler eller situationer kan forløbe. Jeg blev bevidst om, hvad jeg skal være opmærksom på, hvad jeg ikke skal gøre og hvad jeg skal gøre mere af – det er gennem handling, at man får erfaring.

Anne-Sofie Christensen

Økonomichef

I ledertræningen kom jeg i indgreb med mig selv på en helt anden måde.

Når man pauser træningen, kan man snakke med de andre om det der sker. Det var det man godt kunne tænke sig, når man rigtigt sidder i sådan en samtale og så lige sige ”pause, jeg skal lige… Hvad synes I?”                                 Når jeg oplever noget i hverdagen kommer der nogle associationer frem – det virker rigtig godt – fx nogle af de svære samtaler vi havde her i efteråret, så var det rigtig godt at have prøvet det af inden.

Peter Nielsen

Kørselschef

Ledertræningen gør at jeg bliver nødt til at grave ind i, hvordan vil jeg egentlig gerne vil fremstå – altså hvordan jeg gerne vil kommunikere. Jeg erfarede fx, at jeg skal passe på med ikke at pakke mit budskab for meget ind, men holde fokus på, at give det budskab jeg gerne vil. Både med min adfærd og med mine ord.

Når du sidder overfor skuespilleren er du nødt til at reagere præcis, som hvis du sidder overfor din medarbejder. Du er nødt til at tænke tanken til ende og blive helt konkret. At træne ansigt til ansigt – det er en helt anden dynamik.

Patrick Kristensen

Teamleder

Bliv klogere på din ledelse!

Bliv klogere på din ledelse!

Udvid dit ledelsesrepertoire og skab resultater.

Helt Gratis!

Velkommen. Du modtager nu mit nyhedsbrev der vil hjælpe dig til bedre ledelse