Fra papir til handling…

af

Fra papir til handling...

Ledelsesstrategi, ledelsesgrundlag, ledelsesværdier og alt det andet der arbejdes med rundt omkring i virksomheder – det er ikke meget værd, hvis det ikke kommer ud i handling. Hvis det ikke bliver oversat af den enkelte til deres ledelse.

Sidste år arbejdede jeg med lige over 100 ledere og deres nye ledelsesgrundlag. Et ledelsesgrundlag der er lavet med afsæt i, “Nødvendigt for organisationen i fremtiden”.

Et par af overskrifterne var:
-Styrk beslutningskraften – så vi kan handle i tide -Giv mandat – når du giver opgaven                         -Dyrk nysgerrigheden – for at finde nye veje

Jeg hørte oplægget fra Direktør og HR og jeg synes det var super spændende og vigtigt – selv jeg, som ekstern, fik lyst til at gå vejen.
Men hvilken vej er det egentlig – altså hvad er det præcist der skal gøres, siges og handles anderledes i den daglige ledelse?? Hvor, hvornår og i forhold til hvad??

Det var her jeg havde en rolle.
Gør det konkret, gør det levende og gør det skarpt for den enkelte.

Ledertræning gør det konkret, levende og skarpt for den enkelte. Det sætter ledere i stand til at handle på ord, fordi der under træningen kobles adfærd og kommunikation på og på den baggrund skabes der mening med hvorfor, hvor, hvornår og i forhold til hvad.

Ledertræning giver lederen det personlige afsæt – altså hvordan gør JEG det.

Hvordan dyrker jeg fx nysgerrigheden? Måske ligger det naturligt til mig, men måske er det rigtig svært for mig, at være oprigtig nysgerrig…

Ledertræning giver samtidig mulighed for at

teamet eller gruppen sammen, får foldetledelsesgrundlaget ud, får suppleret hinandens perspektiver og får skabt mening i fællesskab. Sidst men ikke mindst skaber det også en rigtig god mulighed for at lære af hinanden.

Ledelse kan ikke kopieres og der er ikke EN måde at lede på, men der er masser af inspiration, at hente hos hinanden og med en lille omskrivning kan det blive ens eget.

Når du afprøver nye handlemønstre i ledertræning, og mærker hvordan de virker, vil du langt lettere gribe til handling i hverdagen.

Det er alt det non-verbale, der forstyrre dine tankemønstre, lagrer sig i kroppen, og som du instinktivt kan trække på når der er brug for det. Ledertræning sætter gang i en helt anden form for refleksion og forståelse – en anden læring.

Udtalelser fra ledere

 

“Vi gik fra 2D til 4D”!

“Det blev tydeligt og konkret, hvilke særlige dilemmaer, vi har ift. vores nye ledelsesgrundlag. Og det blev tydeligt, at der er mange forskellige tilgange til ledelse og mange faktorer, der spiller ind, når ledelse udøves i praksis. Og at de forskellige tilgange har forskellig effekt ift. medarbejderen og/eller situationen.
Vi fik omsat ord og billeder til adfærd, der kan nuancere udfordringerne”.

“Vi fik et ’spejl’ op foran os, som helt sikkert har fortsat vores tanker og refleksioner efterfølgende”.

“Skuespil på dag 1. var god inspiration til drøftelse af relation leder /medarbejder”.

“Godt trick med at bruge skuespil for at få alle med”.

“Godt at se ledelse fra en anden vinkel, når det er præsenteret i et skuespil i stedet for “kun” dialog.”

“Arrangementet med skuespillerne fungerede langt bedre end forventet”.

Skuespillet var godt – interessant at forholde sig til de subtile nuancer i problemstillingerne, som man får med, når det sker live”.

“Deltog kun torsdag, men syntes, at MLA og Dacapo leverede en god oplevelse, hvor der var medinddragelse”.

“Skuespils-situationerne var en god måde at debattere ledelse på”.

“Blanding af at observere og diskutere – fik jeg mega meget ud af. Det skuespil var virkelig godt”.

“Det var super godt med skuespil til at illustrerer ledelse. Emnet var meget relevant og nærværende, det betød noget for indholdet og udbytte”.

“Skuespillet fik os til at reflektere over ledelse og satte en masse tanker i gang”.

“Satte tanker i gang. Fremhævede at vi alle lægger mærke til forskellige ting.
Mette holdt en god intensitet og dynamik, der gjorde det godt”

“Indslaget med brug af eksterne skuespillere til at opføre forskellige cases relateret til det nye ledelsesgrundlag virkede rigtig godt. Det var med til at sætte spot på nogle relevante og vanskelige emner og fordrede både en god diskussion og involvering blandt lederne”.

“Super godt og anderledes og interessant, så man var med’. Det at man på sin vis fik mulighed for “at se sig selv udefra”.

Kontakt

Mette Lego Aamand
+45 2795 0119

Legoaamand@gmail.com

 

Bliv klogere på din ledelse!

Bliv klogere på din ledelse!

Udvid dit ledelsesrepertoire og skab resultater.

Helt Gratis!

Velkommen. Du modtager nu mit nyhedsbrev der vil hjælpe dig til bedre ledelse