Generelle menneskelige behov

af

Generelle menneskelige behov

I coaching arbejdes der med 6 menneskelige behov, som vi på en eller anden måde ønsker at få opfyldt. Det er dog meget forskelligt fra person til person hvilke behov de vægter mest. Dertil skal det også siges, at det ikke altid er bevidste behov.

Alle mennesker har de samme seks behov, men vi værdsætter og prioriterer dem på forskellige måder. Behovene er drivkraften bag din adfærd.

Jo bedre du forstår disse behov, desto mere tydeligt vil du kunne forstå dig selv og forstå hvorfor, at du gør som du gør. Det giver dig mulighed for at ændre på dine motiver og dermed ændre dine adfærdsmønstre.

Alle mennesker er instinktivt drevet af de første fire behov, men alle mennesker har et eller to behov som de er særligt drevet af.

Ved du hvilke behov der driver dig mest? 

Menneskers adfærd er drevet af forsøg på at imødekomme deres behov.
Behovene er også en forklaring på hvorfor vi beholder dårlige vaner? Fordi at vanerne møder nogle af vores behov.

Tryghed
Vi har brug for tryghed i form af vished og en følelse af kontrol i vores liv. Når vi er sikre på hvordan tingene hænger sammen og på hvordan andre vil agere i forhold til os, kan vi ‘forudsige’ hvad der vil ske og derfor vil vi føle os mere trygge.

Forandring
Mennesker har brug for variation, fornyelse og brug for overraskelser.

Anerkendelse
At føle sig speciel og unik.

Samhørighed
Alle mennesker har brug for kærlighed og relation til andre mennesker. Vi er i udgangspunktet sociale og uden selskab kan vi hurtigt blive ensomme. At danne relationer til andre mennesker er vigtigt for os og en del af vores natur.

Udvikling
Hvis du ikke udvikles så afvikles du… Vi har behov for at lære, forbedre og udvikle os. Hvis vores forretning ikke udvikler sig – følger med tiden – så dør den hen.

Hvis vores forhold ikke udvikler sig, så går det i stå. Vækst og udvikling er nødvendigt for os.

Bidrage
Behovet for at gøre noget for andre og for at gøre en forskel.

Du har derfor også behov i din ledelse og dine medarbejdere har behov, som I hver især søger at opfylde.

Når du kender og er bevidst om dine egne behov, har du mulighed for selv at vælge, hvor meget de skal fylde i en given situation. Nogle gange er det en fordel at tilsidesætte dem lidt og andre gange må de gerne fylde mere.

Når du arbejder med bevidst relationel ledelse er det afgørende at du kender dine behov og hele tiden er bevidst om hvor meget de fylder og hvad de giver dig.

På sammen måde er du bevidst om dine medarbejderes behov. Fx når de efterspørger mere information eller et lavere arbejdstempo – hvad er det så for behov de gerne vil have opfyldt eller hvad er det for behov de føler der ikke bliver mødt?

Det giver dig en stor fordel som leder at tænke behov med ind i din ledelse.

Det var fedt, at vi trænede vores ledelse sammen som ledergruppe, fordi vi kan sparre med hinanden bagefter og man lærer hinanden bedre at kende og hvordan man kan bruge eller hjælpe hinanden i hverdagen.

Jeg synes det var rigtig fedt, fordi jeg fik prøvet mig selv af som leder. Det gav noget håndgribelig erfaring og indsigt i, hvordan forskellige samtaler eller situationer kan forløbe. Jeg blev bevidst om, hvad jeg skal være opmærksom på, hvad jeg ikke skal gøre og hvad jeg skal gøre mere af – det er gennem handling, at man får erfaring.

Anne-Sofie Christensen

Økonomichef

I ledertræningen kom jeg i indgreb med mig selv på en helt anden måde.

Når man pauser træningen, kan man snakke med de andre om det der sker. Det var det man godt kunne tænke sig, når man rigtigt sidder i sådan en samtale og så lige sige ”pause, jeg skal lige… Hvad synes I?”                                 Når jeg oplever noget i hverdagen kommer der nogle associationer frem – det virker rigtig godt – fx nogle af de svære samtaler vi havde her i efteråret, så var det rigtig godt at have prøvet det af inden.

Peter Nielsen

Kørselschef

Ledertræningen gør at jeg bliver nødt til at grave ind i, hvordan vil jeg egentlig gerne vil fremstå – altså hvordan jeg gerne vil kommunikere. Jeg erfarede fx, at jeg skal passe på med ikke at pakke mit budskab for meget ind, men holde fokus på, at give det budskab jeg gerne vil. Både med min adfærd og med mine ord.

Når du sidder overfor skuespilleren er du nødt til at reagere præcis, som hvis du sidder overfor din medarbejder. Du er nødt til at tænke tanken til ende og blive helt konkret. At træne ansigt til ansigt – det er en helt anden dynamik.

Patrick Kristensen

Teamleder

Kontakt

Mette Lego Aamand
+45 2795 0119

Legoaamand@gmail.com

 

Bliv klogere på din ledelse!

Bliv klogere på din ledelse!

Udvid dit ledelsesrepertoire og skab resultater.

Helt Gratis!

Velkommen. Du modtager nu mit nyhedsbrev der vil hjælpe dig til bedre ledelse