Hvad er din ledelsesstil?

af

Hvad er din ledelsesstil?

Vi har alle sammen nogle forestrukne handlemønstre – nogle vi er trygge ved og nogle vi oplever, der passer til den vi er. Det spiller også ind på din ledelsesstil. Du har en eller måske to foretrukne ledelsesstile, som føles mere naturlige end andre. Dermed ikke sagt, at dem vi er mest trygge ved, er dem der skaber de ønskede resultater.

Hvilken eller hvilke ledelsesstile føles naturlige for dig?

Demokratisk stil – ”Hvad synes I?”
At skabe ansvarlighed.
Hold spiller.
Samarbejdsvillig.
God til at lytte.
Involverende.
Kan opleves som manglende ledelse.

Visionær stil – ”Vi skal denne vej”
At skabe klarhed og retning.
Tror på egen vision.
Inspirerer.
Forklarer hvordan og hvorfor folks indsats bidrager.
Styrer mod mål uden at diktere hvordan.
Mangler ofte fokus på detaljer.

 

Coachende stil – ”Hvad synes du selv”
Skaber innovation og fleksibilitet.
Hjælper medarbejderne med at finde deres styrker og svagheder.
Udvikler sine medarbejdere.
Vejledende.
Opmuntrende.
Forudsætningen er, at medarbejderen faktisk ønsker at flytte sig.

Tilknyttende stil – ”Mennesker først”
Skabe relationer og engagement.
Promoverer harmoni.
Opbygger sammenhold.
Opløfter morale.
Løser konflikter.
Kan have den konsekvens, at ”fejl” ikke bliver påtalt og rettet.

Autoritær stil – ”Gør som jeg siger”
Sætter forventninger Skaber belønninger
Tager styring.
Brug for kontrol
Ved bedst
Kan medføre lavt engagement fra medarbejderne.

Temposættende stil – ”Gør som jeg gør”
Stærk trang til at opnå i højt tempo
Høje egen standarder Høje forventninger til andre.
Drevet af resultater/tal.
Kan sætte medarbejderne af, så de mister ”gnisten”.

Der er ikke én korrekt ledelsesstil og der er ikke én rigtig måde at lede på – alle ledelsesstile kan noget og alle ledere har deres unikke måde at lede på. Jo flere ledelsesstile du mestre, jo bedre er du til at lede forskellige typer mennesker og forskellige situationer.

Alle ledelsesstile har deres funktion og er yderst hensigtsmæssige i forskellige situationer, med forskellige mennesker.
Alt det arbejdes der med på forløbet med Ledertræning og udgangspunktet er dig. Der vil være forskellige scenarier undervejs som hjælper dig til at se dig selv fra mange vinkler og hjælper dig med nye perspektiver på din ledelse – men først handler det om indsigt i den ledelse du gør lige nu.

Herefter træner du med kombinationen af skuespiller og coach og undersøger dine andre muligheder. Vi går ned af de veje du ikke bruger så tit og måske ned at veje du stort set aldrig går.

Målet er, at du bliver meget klogere på dig selv og dine muligheder som leder – og samtidig bliver du også meget klogere på hvordan du opleves af andre – hvad er det dine medarbejdere oplever, når du leder dem? Med andre ord, så er hensigten, at du bliver meget skarpere på hvordan din intention spiller sammen med din reelle adfærd. Det giver dig utrolig stor ro og fordel i din ledelse.

Herunder kan du klikke dig videre og se hvordan vi træner ledere i at mestre alle 6 ledelsesstile.

 

Det var fedt, at vi trænede vores ledelse sammen som ledergruppe, fordi vi kan sparre med hinanden bagefter og man lærer hinanden bedre at kende og hvordan man kan bruge eller hjælpe hinanden i hverdagen.

Jeg synes det var rigtig fedt, fordi jeg fik prøvet mig selv af som leder. Det gav noget håndgribelig erfaring og indsigt i, hvordan forskellige samtaler eller situationer kan forløbe. Jeg blev bevidst om, hvad jeg skal være opmærksom på, hvad jeg ikke skal gøre og hvad jeg skal gøre mere af – det er gennem handling, at man får erfaring.

Anne-Sofie Christensen

Økonomichef

I ledertræningen kom jeg i indgreb med mig selv på en helt anden måde.

Når man pauser træningen, kan man snakke med de andre om det der sker. Det var det man godt kunne tænke sig, når man rigtigt sidder i sådan en samtale og så lige sige ”pause, jeg skal lige… Hvad synes I?”                                 Når jeg oplever noget i hverdagen kommer der nogle associationer frem – det virker rigtig godt – fx nogle af de svære samtaler vi havde her i efteråret, så var det rigtig godt at have prøvet det af inden.

Peter Nielsen

Kørselschef

Ledertræningen gør at jeg bliver nødt til at grave ind i, hvordan vil jeg egentlig gerne vil fremstå – altså hvordan jeg gerne vil kommunikere. Jeg erfarede fx, at jeg skal passe på med ikke at pakke mit budskab for meget ind, men holde fokus på, at give det budskab jeg gerne vil. Både med min adfærd og med mine ord.

Når du sidder overfor skuespilleren er du nødt til at reagere præcis, som hvis du sidder overfor din medarbejder. Du er nødt til at tænke tanken til ende og blive helt konkret. At træne ansigt til ansigt – det er en helt anden dynamik.

Patrick Kristensen

Teamleder

Kontakt

Mette Lego Aamand
+45 2795 0119

Legoaamand@gmail.com

 

Bliv klogere på din ledelse!

Bliv klogere på din ledelse!

Udvid dit ledelsesrepertoire og skab resultater.

Helt Gratis!

Velkommen. Du modtager nu mit nyhedsbrev der vil hjælpe dig til bedre ledelse