Ledertræning med professionel skuespiller

af

Træning med en Professionel skuespiller

Træning med en professionel skuespillere handler overordnet om, at du opnår en større bevidsthed om de kommunikative og relationelle faktorer, der spiller ind i de dilemmaer eller udfordringer, du som leder møder i hverdagen. Hvornår er det du i en hektisk hverdag bliver udfordret, hvordan og hvorfor?

Hvad er det for forskellige perspektiver, der er i spil, og hvilke dilemmaer afføder de?
Opmærksomheden mod at navigere i hverdagens relationelle dilemmaer og hvordan en til tider uforudsigelig kommunikation, kræver mod, improvisation og handling.

Meget ledelse kan planlægges, meget lidt har du fuld kontrol over – og rigtig meget sker i mødet med andre. Her handles der på erfaring, intuition og dømmekraft.
Hvordan bliver du dygtig og komfortabel i det ”rum” og formår at holde fast i budskabet og holde den gode intention og relation for øje?

Skuespilleren har en unik kompetence i at kunne skabe troværdige og genkendelige medarbejdertyper og situationer der udfordre dig på en fuldstændig realistisk måde. Når først su sidder overfor skuespilleren mister du følelsen af, at det “bare” er øvelse og det er der læringen er helt unik.

 

Den samme situation trænes flere gange med forskellige input og coaching undervejs og det er som sagt kun skuespilleren der spiller skuespil. Du skal være dig selv og reagere ud fra din erfaring, din faglighed og dine mønstre.
Træningen giver dig både en kognitiv og en kropslig oplevelse og kombinationen med coaching vil give dig indsigt og bevidsthed omkring, hvordan du opleves, hvad der er dine styrker og hvor du bliver udfordret. Du får mulighed for at sætte ord på det der sker i interaktionen og samtidig det der sker inden i dig. Kombinationen gør også, at din læring bliver utrolig virkelighedsnær og kan overføres direkte til din hverdag.

Skuespiller:
”Netop i forhold til de uforudsete situationer, hvor ledere reagerer på deres erfaring og dømmekraft, er metoden særdeles brugbar. Den interaktive form giver mulighed for at eksperimentere med egen adfærd i pressede situationer, og skuespillerne ved lige præcis, hvordan kan skrue op og ned for de udfordringer, de giver deltagerne.
Min oplevelse er, at deltagerne får utrolig meget ud af at prøve tingene af i praksis. Først da kan de se, hvad der virker”.

Skuespiller:
”Jeg har flere gange trænet personalechefer i den svære samtale, og i et af tilfældene spillede jeg en medarbejder, der var ved siden af sig selv, fordi ægtefællen lige havde fået kræft.
Lederen var helt uforberedt, da jeg pludselig stortudende foran ham. Til sidst bad han mig stoppe og spille situationen igennem igen. Det er utrolig lærerigt i et forum, hvor det er tilladt at være rådvild og lave fejl”.

Alle ledere har mulighed for at få et et stort udbytte med hjem. Du vil føle dig udfordret i et trygt rum, hvor det er mere end tilladt at fejle og prøve igen.

Skuespilleren er så dygtig, at situationen kommer helt tæt på virkeligheden. Flere ledere har efterfølgende sagt: ”Det er jo lige præcis dét, jeg møder i hverdagen!” Du får lejlighed til at se situationer udefra, tale det hændte igennem, udfordre vanetænkningen og finde nye handlemåder.

Når du hører et spændende oplæg på fx en konference, går du som oftest derfra med gode pointer eller aha-oplevelser. Når hverdagen så rammer, sker det tit, at din nye viden glider i baggrunden og drukner i vante mønstre og rutiner.

Når du derimod afprøver nye handlemønstre i samspil med en skuespiller, og mærker hvordan de virker, vil du langt lettere gribe til handling, når du er tilbage i hverdagen.

Det er alt det non-verbale, der lagrer sig i kroppen, og som du helt instinktivt trækker på, når der er brug for det. Træningen sætter simpelthen gang i en helt anden form for refleksion og forståelse.

 

Det var fedt, at vi trænede vores ledelse sammen som ledergruppe, fordi vi kan sparre med hinanden bagefter og man lærer hinanden bedre at kende og hvordan man kan bruge eller hjælpe hinanden i hverdagen.

Jeg synes det var rigtig fedt, fordi jeg fik prøvet mig selv af som leder. Det gav noget håndgribelig erfaring og indsigt i, hvordan forskellige samtaler eller situationer kan forløbe. Jeg blev bevidst om, hvad jeg skal være opmærksom på, hvad jeg ikke skal gøre og hvad jeg skal gøre mere af – det er gennem handling, at man får erfaring.

Anne-Sofie Christensen

Økonomichef

I ledertræningen kom jeg i indgreb med mig selv på en helt anden måde.

Når man pauser træningen, kan man snakke med de andre om det der sker. Det var det man godt kunne tænke sig, når man rigtigt sidder i sådan en samtale og så lige sige ”pause, jeg skal lige… Hvad synes I?”                                 Når jeg oplever noget i hverdagen kommer der nogle associationer frem – det virker rigtig godt – fx nogle af de svære samtaler vi havde her i efteråret, så var det rigtig godt at have prøvet det af inden.

Peter Nielsen

Kørselschef

Ledertræningen gør at jeg bliver nødt til at grave ind i, hvordan vil jeg egentlig gerne vil fremstå – altså hvordan jeg gerne vil kommunikere. Jeg erfarede fx, at jeg skal passe på med ikke at pakke mit budskab for meget ind, men holde fokus på, at give det budskab jeg gerne vil. Både med min adfærd og med mine ord.

Når du sidder overfor skuespilleren er du nødt til at reagere præcis, som hvis du sidder overfor din medarbejder. Du er nødt til at tænke tanken til ende og blive helt konkret. At træne ansigt til ansigt – det er en helt anden dynamik.

Patrick Kristensen

Teamleder

Udtalelser fra ledere

 

“Vi gik fra 2D til 4D”!

“Det blev tydeligt og konkret, hvilke særlige dilemmaer, vi har ift. vores nye ledelsesgrundlag. Og det blev tydeligt, at der er mange forskellige tilgange til ledelse og mange faktorer, der spiller ind, når ledelse udøves i praksis. Og at de forskellige tilgange har forskellig effekt ift. medarbejderen og/eller situationen.
Vi fik omsat ord og billeder til adfærd, der kan nuancere udfordringerne”.

“Vi fik et ’spejl’ op foran os, som helt sikkert har fortsat vores tanker og refleksioner efterfølgende”.

“Skuespil på dag 1. var god inspiration til drøftelse af relation leder /medarbejder”.

“Godt trick med at bruge skuespil for at få alle med”.

“Godt at se ledelse fra en anden vinkel, når det er præsenteret i et skuespil i stedet for “kun” dialog.”

“Arrangementet med skuespillerne fungerede langt bedre end forventet”.

Skuespillet var godt – interessant at forholde sig til de subtile nuancer i problemstillingerne, som man får med, når det sker live”.

“Deltog kun torsdag, men syntes, at MLA og Dacapo leverede en god oplevelse, hvor der var medinddragelse”.

“Skuespils-situationerne var en god måde at debattere ledelse på”.

“Blanding af at observere og diskutere – fik jeg mega meget ud af. Det skuespil var virkelig godt”.

“Det var super godt med skuespil til at illustrerer ledelse. Emnet var meget relevant og nærværende, det betød noget for indholdet og udbytte”.

“Skuespillet fik os til at reflektere over ledelse og satte en masse tanker i gang”.

“Satte tanker i gang. Fremhævede at vi alle lægger mærke til forskellige ting.
Mette holdt en god intensitet og dynamik, der gjorde det godt”

“Indslaget med brug af eksterne skuespillere til at opføre forskellige cases relateret til det nye ledelsesgrundlag virkede rigtig godt. Det var med til at sætte spot på nogle relevante og vanskelige emner og fordrede både en god diskussion og involvering blandt lederne”.

“Super godt og anderledes og interessant, så man var med’. Det at man på sin vis fik mulighed for “at se sig selv udefra”.

Bliv klogere på din ledelse!

Bliv klogere på din ledelse!

Udvid dit ledelsesrepertoire og skab resultater.

Helt Gratis!

Velkommen. Du modtager nu mit nyhedsbrev der vil hjælpe dig til bedre ledelse