Ledertræning

Det handler ikke om hvad

du gør, men hvordan

du gør det!

 

 

 

 

 

 

 

Moderne lederudvikling!

Vi kommer også gerne til

dig og din organisation

Ledertræning – kunsten at lykkedes gennem andre!

Ledertræning tager afsæt i EQ (emotionel intelligens) og giver dig større indsigt i de kommunikative og relationelle faktorer, der spiller ind på de udfordringer du som leder møder i hverdagen.
Meget ledelse kan planlægges, meget lidt har du fuld kontrol over – og rigtig meget sker i mødet med andre. Her handles der på erfaring, intuition og dømmekraft.
Hvordan bliver du dygtig og komfortabel i det ”rum” og formår at stå solidt i din ledelse, holde fast i budskabet og holde den gode intention og samarbejdsrelation for øje?

EQ's betydning for ledelse!

Emotionel intelligens indvirkning på kvaliteten i relationel ledelse
– et studie af den oplevede kvalitet i ledelse

Med afsæt i situationsbestemt ledelse og med fokus på de 6 forskellige ledelsesstile arbejdes  der med at kunne lede forskellige typer af medarbejdere i forskellige situationer.

Du møder i overskrifter Helle Heins fire arketyper – primadonnaen, præstationstripperen, pragmatikeren og lønmodtageren.

Alle fire arketyper er tilsat et strejf af forskellig udfordrende personligheder.

Der er fx brokkehovedet, konfliktoptrappenren, den skeptiske og den følsomme… 

Deltagerne opnår konkret viden om egne styrker og udviklingsmuligheder indenfor de udvalgte ledelsesstile.

Der opnås større indsigt i eget lederskab og kendskab til, hvordan du som leder påvirker eller opleves af andre.

Efter deltagelsen har du meget bedre mulighed for bevidst, at tilpasse din ledelsesstil til den enkelte medarbejder eller kollega, samt målrette din kommunikation og adfærd.

Du vil stå autentisk, stærkere og mere solidt i lederrollen.

Ved ledertræning opnår ledere:

Selvindsigt og bevidsthed omkring den måde de opleves af, eller påvirker andre.

A-ha og U-ha oplevelser, ved at skrue lidt på deres kommunikation og adfærd.

Et tydeligt billede af deres styrker og udfordringer.

Nye perspektiver på deres egen rolle i relationer.

Nye handlemuligheder og udnyttelse af egne ledelsesværktøjer.

Jeg har trænet ledere i:

Performance samtaler og Feedback.

Svære samtaler og Konflikthåndtering.

Fraværssamtaler og Fyringssamtaler.

Samtaler med den stressramte medarbejder.

At være nysgerrig og undersøgende på                    medarbejderens behov og udfordringer.

At være nærværende og anerkendende.

Faglige kompetencer er ofte entrebilletten til en lederstilling, men det er evnerne til at lykkedes gennem andre, der afgør om du virkelig lykkedes som leder. Det ikke IQ, men EQ (eller følelsesmæssig intelligens) der er den afgørende faktor.

Følelsesmæssige intelligens (EQ) giver dig indsigt i sig selv, indsigt i andre og evne til at navigere klogt og træffe de rette ledelsesmæssige valg i det daglige samarbejde med medarbejdere, kolleger og chefer.

Hvis du som leder ikke har følgeskab, skabes der heller ikke ekstraoridnære resultater. Derfor giver “blød” ledelse, hårde resultater!

Ledertræning giver dig mulighed for at eksperimentere med din ledelse – uden omkostninger.

Hvad var det egentlig jeg ville og hvad var det egentlig der skete? Gik det som forventet eller var der misforståelser?

Det er svært at træne eller øve ledelse i hverdagen. Der er ikke plads til alt for mange ommere – men det er der i træningslokalet. Her er det muligt at prøve ledelse af og opdage de uendelig mange muligheder, der ligger inden for dit lederskab.

Du har gennem dine erfaringer, fået nogle billeder af hvad du kan og hvad du ikke kan. Hvem du er og hvem du ikke er. Det er dog meget sjældent hele sandheden – heldigvis.

Forskning viser at IQ kan hjælpe dig til 20% succes i lederskabet. De sidste 80% af succes i lederskabet er afhængig af din EQ – følelsesmæssig intelligens.

Esben Hyla

Materialechef

Udtalelse

"Jeg tænkte først, ”hvad er nu det for noget med en skuespiller?”, fuldstændig ærligt.

Men det er vildt - det er jo den virkelige verden og det var fedt, at prøve min ledelse af uden omkostninger.

Det gav virkelig indblik i mig selv og i medarbejderen! Hvad er det der sker, når jeg handler eller reagerer på forskellige måder…"

Anders Linnet

General Manager

Udtalelse

"Det var rigtig godt, fordi man følte at man var i situationen og fik lov til at træne
det samme flere gange og løbende snakke det igennem. Det er en generel erfaringstræning som jeg kan trække på bagefter.

Ledelse er en af de ting der er meget svært at læse sig til, det er langt bedre at træne det.

Jeg synes det er en genial måde og jeg synes det er måden at lære det på. At få lov til at sidde i det og så tale det igennem bagefter.".

Professionel skuespiller og ledertræning

Spændende oplæg eller gode bøger kan ikke gøre det samme som ledertræning med en skuespiller. Det kan nemlig noget helt særligt!

Det giver dig mulighed for at afprøve nye handlemønstre i praksis og mærke hvordan det faktisk virker – hvordan opleves du egentligt? Hvad er din intention og hvordan bliver den modtaget?

Træning med en professionel skuespiller giver helt unikke rammer for refleksion og selvindsigt. Det giver dig faktisk mulighed for at “lege” med din ledelse – med fokus rettet mod dig selv og din udvikling.

Anders Linnet

General Manager

Ledelse er en af de ting der er meget svære at læse sig til, det er langt bedre at træne det. Jeg synes det er en genial måde og jeg synes det er måden at lære det på. At få lov til at sidde i det og så tale det igennem bagefter.

 

Ledertræning – det personlige lederskab

1 dags personligt lederudviklingsforløb med max 8 deltagere.

KR 5.500,-

Inkl. forplejning

ekskl. 25% moms

 

 

1 dag fra 9.00 – 17.00 

Fuld forplejning

1 Professionel coach og facilitator

1 Professionel skuespiller

 

 

 

Coach og Facilitator

Jeg har igennem 6 år arbejdet med skuespillere i over 100 forskellige virksomheder, og jeg har i den grad set potentialet i at arbejde med lederudvikling i denne form.

Jeg har derfor udviklet et forløb, der giver ledere mulig for at ‘lege’ med ledelse, folde den ud og blive klogere på både sig selv og sin ledelse.

Kombinationen af coaching og skuespil giver dig mulighed for at komme helt “tæt” på. Det skaber indsigt i det der ligger bag dine handle- og reaktionsmønstre. Og når du først opnår indsigt og bevidsthed, kan du “vælge” din ledelse og lede autentisk og tilpasset situationen.

Patrick Kristensen

Teamleder

Ledertræningen gør, at jeg bliver nødt til at grave ind i, hvordan vil jeg egentlig gerne vil fremstå – altså hvordan jeg gerne vil kommunikere. Jeg erfarede fx, at jeg skal passe på med ikke at pakke mit budskab for meget ind, men holde fokus på, at give det budskab jeg gerne vil. Både med min adfærd og med mine ord.

Dato

Ledertræning – kunsten at lykkedes genem andre!

August 2020

31. August 2020

København

1 dags Forløb – max 8 deltagere.

Ledertræning

September 2020

30. september 2020

Nyborg

1 dags Forløb – max 8 deltagere.

Ledertræning

Oktober 2020

30. Oktober 2020

København

1 dags Forløb – max 8 deltagere.

Ledertræning

Tilmeld

Mette Lego Aamand
+45 24 37 39 55

Legoaamand@gmail.com

 

 

 

 

Ledertræning

7

En gang om måneden?

7

Fire gange om året?

7

Efter behov?

Bliv klogere på din ledelse!

Bliv klogere på din ledelse!

Udvid dit ledelsesrepertoire og skab resultater.

Helt Gratis!

Velkommen. Du modtager nu mit nyhedsbrev der vil hjælpe dig til bedre ledelse