Kunsten at lykkedes gennem andre

Indsigt i dig selv og i din rolle som leder, skaber et reelt afsæt for god og effektiv ledelse… 

 

Moderne lederudvikling!

Vi kommer også gerne til

dig og din organisation

Få dit personlige fundament og dine vigtigste værktøjer på plads!

Kære leder, vil du gerne kunne tilpasse din ledelse til de udfordringer du står med og vil du gerne udvide din værktøjskasse betydeligt?

Vil du gerne kombinere indsigt i dit personlige lederskab med adfærdsmæssige teknikker, til at opnå resultater? Og har du behov for at lære det praksisnært og effektivt? Så er det her forløbet til dig!

Nøglen til god og effektiv ledelse ligger hos dig. Det er afgørende for dig som leder, at arbejde med dig selv, være bevidst om dine handle og reaktionsmønstre og kende dine stærke og udfordrede sider.
Dit vigtigste ledelsesværktøj er dig!

Esben Hyla

Materielchef

En fed oplevelse. Det havde jeg aldrig nogensinde drømt om at skulle gøre. Det er så autentisk – jeg får ikke lov til at grine eller komme uden om. For en som mig, er det rigtig godt med noget praktik – og træning med en skuespiller, er meget bedre end at sidde og terpe bøger, det er der slet ingen tvivl om.

Med afsæt i situationsbestemt ledelse og med fokus på din ledelsesprofil og de 6 ledelsesstile arbejder du med din personlige ledelse.

Forløbet sætter gang i din personlige udvikling med en certificeret coach og en professionel skuespiller. Det giver dig den bedste og mest effektive mulighed for indsigt og udvikling.

Du vil møde forskellige typer af medarbejdere, der udfordrer dig på forskellige måder og du vil afprøve og dygtiggøre dig i de 6 forskellige ledelsesstile.

Du bliver meget mere bevidst omkring din ledelse og derved i stand til at bruge dine “værktøjer” differentieret og tilpasset både situation og medarbejder.

Du får indgående viden om egne styrker og udviklingsmuligheder.

Du får større selvindsigt og bevidsthed, omkring din lederprofil og ved hvor du skal være opmærksom og hvor du kan give slip.

Du får indsigt i hvordan du påvirker eller opleves af andre og kan tilpasse din ledelsesstil til den enkelte medarbejder.

Du kan målrette din kommunikation og adfærd og bruge dine personlige styrker i din ledelse af mennesker.

Du står autentisk, stærkere og mere solidt i din lederrolle.

Coach og Facilitator

Jeg har igennem 6 år arbejdet med skuespillere i over 100 forskellige virksomheder, og jeg har i den grad set potentialet i at arbejde med lederudvikling i denne form.

Jeg har derfor udviklet et forløb, der giver ledere mulig for at ‘lege’ med ledelse, folde den ud og blive klogere på både sig selv og sin ledelse.

Kombinationen af coaching og skuespil giver dig mulighed for at komme helt “tæt” på. Det skaber indsigt i det der ligger bag dine handle- og reaktionsmønstre. Og når du først opnår indsigt og bevidsthed, kan du “vælge” din ledelse og lede autentisk og tilpasset situationen.

Patrick Kristensen

Teamleder

Ledertræningen gør, at jeg bliver nødt til at grave ind i, hvordan vil jeg egentlig gerne vil fremstå – altså hvordan jeg gerne vil kommunikere. Jeg erfarede fx, at jeg skal passe på med ikke at pakke mit budskab for meget ind, men holde fokus på, at give det budskab jeg gerne vil. Både med min adfærd og med mine ord.

Ledere på alle niveauer og både erfarne og uerfarne – et halvt års ledererfaring anbefales.

Du ønsker at styrke din personlige og relationelle ledelse, så du har flere værktøjer eller flere veje at gå, i hverdagens ledelse.

Du ønsker at lede med indsigt og bevidsthed om, hvordan du påvirker eller opleves af dine medarbejdere og kolleger.

Du har lyst og mod til at gå tæt på dig selv og sætte din erfaring og udfordringer i spil – selvfølgelig i et trygt og professionelt ‘set up’.

Kombinationen af coaching og træning, handler overordnet om, at du opnår en større bevidsthed om de kommunikative og relationelle udfordringer i din ledelse.

Hvornår er det du i en hektisk hverdag bliver udfordret, hvordan og hvorfor?
Gennem træning skabes passende ”forstyrrelser” i dine tanke- og adfærdsmønstre – det giver dig nye handlemuligheder.

Vi har gennem vores erfaringer, fået nogle billeder af hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Hvem vi er og hvem vi ikke er. Det er dog meget sjældent hele sandheden.

Professionel skuespiller og ledertræning

Spændende oplæg eller gode bøger kan ikke gøre det samme som ledertræning med en skuespiller. Det kan nemlig noget helt særligt!

Det giver dig mulighed for at afprøve nye handlemønstre i praksis og mærke hvordan det faktisk virker – hvordan opleves du egentligt? Hvad er din intention og hvordan bliver den modtaget?

Træning med en professionel skuespiller giver helt unikke rammer for refleksion og selvindsigt. Det giver dig faktisk mulighed for at “lege” med din ledelse – med fokus rettet mod dig selv og din udvikling.

Anders Linnet

General Manager

Ledelse er en af de ting der er meget svære at læse sig til, det er langt bedre at træne det. Jeg synes det er en genial måde og jeg synes det er måden at lære det på. At få lov til at sidde i det og så tale det igennem bagefter.

Personlig lederudvikling

2 dages personligt lederudviklingsforløb med max 10 deltagere.

Inkl. 2 individuelle coaching sessioner – før og efter forløbet.

KR 11.500,-

ekskl. 25% moms og overnatning.

Før forløbet
Individuel coaching session

Under forløbet
2 dage fra 9.00 – 17.00
Fuld forplejning
Professionel coach og facilitator
Professionel skuespiller
En gennemarbejdet lederprofil

Efter forløbet
En opsamlende individuel coaching session

Dato

Personlig Lederudvikling

August 2020

Nr. 14

26. – 27. August 2020

Nyborg

2 dages Forløb – max 10 deltagere

Personlig lederudvikling

Forløb Nr. 14

September 2020

Nr. 16

23. – 24. September 2020

Nyborg

2 dages Forløb – max 10 deltagere

Personlig lederudvikling

Forløb Nr. 16

Oktober 2020

Nr. 18

21. – 22. Oktober 2020

Nyborg

2 dages Forløb – max 10 deltagere

Personlig lederudvikling

Forløb Nr. 18

Kontakt

Mette Lego Aamand
+45 24 37 39 55

Legoaamand@gmail.com

 

Bliv klogere på din ledelse!

Bliv klogere på din ledelse!

Udvid dit ledelsesrepertoire og skab resultater.

Helt Gratis!

Velkommen. Du modtager nu mit nyhedsbrev der vil hjælpe dig til bedre ledelse