Den mest brugte  ledelsesmodel

Situationsbestemt ledelse er en af de mest anvendte ledelsesmodeller og vinder stadig mere og mere indpas. Modellen sætter fokus på, at give medarbejderen og situationen den ledelse der er brug for! Lederrollen er afgørende for medarbejderes motivation og engagement i virksomheden og ikke mindst for trivsel og arbejdsglæde.

De bedste resultater opnås ganske enkelt gennem og sammen med medarbejderne – de er hver især og tilsammen den absolut største og vigtigste ressource virksomheden har. Lederens opgave er derfor, at kunne lede hver enkelt medarbejder med afsæt i opgaven og medarbejderens behov. Det kræver, at den ledelsesstil der matcher begge dele sættes i spil.

Organisation

Z

Understøtter virksomhedens forretning og formindsker fejlprocenten.

Z

Øget arbejdsglæde og reduceret personaleomsætning.

Z

Optimal udvikling af kompetencer og interne resourcer.

Z

Forhøjet arbejdsmoral og bedsre samarbejde på tværs.

Personlig lederudvikling

Z

Bevidst målrettet kommunikation og adfærd i ledelse af mennesker.

Z

Indsigt i lederprofil  – styrker og udviklingspotentiale.

Z

Indsigt i hvordan du påvirker eller opleves af andre og dermed tilpasning af ledelsesstil.

Z

Autentisk, stærk og mere solid ledelse.

Personlig lederudvikling

Selverkendelse

This is content Area

Selverkendelse

Indsigt i egne reaktioner og erkendelse af deres virkning på andre.

Selvregulering

This is content Area

Selvregulering

Evnen til at regulere sig selv og tilpasse din ledelse forskellige medarbejdere og skiftende situationer.

Social bevidsthed

This is content Area

Social bevidshed

Fornemmelsen for andres følelser, forståelse af deres synspunkt og en ægte nysgerrighed på deres idéer og bekymringer.

Håndtering af relationer

This is content Area

Håndtering af relationer

Evnen til at håndtere andre menneskers følelser og god til at finde et fælles grundlag og opbygge god kontakt.

De 6 grundlæggende  Ledelsesstile

Hvor stort er dit ledelsesrepertoire? Ledere har oftest én foretrukken ledelsesstil, som føles mere naturlig end andre. Dermed ikke sagt, at dén ledelsesstil vi er mest trygge ved, er den der altid skaber de ønskede resultater. Hver af de 6 ledelsesstile har til gengæld sin berettigelse og er yderst hensigtsmæssig i forhold til 

forskellige situationer, opgaver eller medarbejdere. Når du som leder mestre de 6 ledelsesstile, kan du skabe resultater sammen med alle medarbejdertyper!

Hvilken eller hvilke ledelsesstile mestre du? Hvilke ville tilføre din ledelse mere kvalitet?

Den visionære

Skaber klarhed og retning

”Vi skal denne vej”


Tror på egen vision. Inspirerer.
Forklarer hvordan og hvorfor folks indsats bidrager. Styrer mod mål uden at diktere hvordan.

Mangler ofte fokus på detaljer.

Den coachende

Skaber innovation og fleksibilitet

”Hvad synes du selv”

Hjælper medarbejderne med at finde deres styrker og svagheder. Udvikler sine medarbejdere. Vejledende. Opmuntrende.

Forudsætningen er, at medarbejderen faktisk ønsker at flytte sig.

Den tilknyttende

Skaber relationer og engagement

”Mennesker først”

Promoverer harmoni. Opbygger sammenhold. Opløfter morale.
Løser konflikter.

Kan have den konsekvens, at ”fejl” ikke bliver påtalt og rettet.

Den demokratiske

Skaber ansvarlighed

”Hvad synes I?”

Hold spiller. Samarbejdsvillig.
God til at lytte. Involverende.

Kan opleves som manglende ledelse.

Den temposættende

Sætter standarden

”Gør som jeg gør”

Stærk trang til at opnå i højt tempo.
Høje egen standarder Høje forventninger til andre.
Drevet af resultater/tal.

Kan sætte medarbejderne af, så de mister ”gnisten”

Den autoritære

Sætter forventninger

”Gør som jeg siger”

Tager styring og skaber belønninger.
Brug for kontrol. Ved bedst

Kan medføre lavt engagement fra medarbejderne.

Kan du motivere?

Kan du stå fast?

Kan du skifte perspektiv?

Kan du vise tillid?

Kan du sætte retning?

Opgaven

Omfang og sværhedsgrad?

Hvad kræver opgaven?

Hvordan skal den håndteres?

Medarbejderen

Udviklingsniveau – medarbejderens kompetencer og mulighed for at løse opgaven?
Træning, uddannelse eller sparring?
Motivation, engagement eller ejerskab?

Ledelsesstil

Vælg din ledelse og den rette ledelsesstil på baggrund af den information, du har om opgaven og medarbejderne.

Hvilke eller hvilken ledelsesstil får opgaven løst og hjælper medarbejderen?

Træn din ledelse og stå stærkt og autentisk.

Få flere værktøjer og udnyt dit potentiale.

Eksperimenter uden omkostninger.

 Brug ledelsesstile tilpasset situationen.

Mød dine medarbejderes behov.

Styrk din personlige lederprofil.

Bliv klogere på din ledelse!

Bliv klogere på din ledelse!

Udvid dit ledelsesrepertoire og skab resultater.

Helt Gratis!

Velkommen. Du modtager nu mit nyhedsbrev der vil hjælpe dig til bedre ledelse