MLA

Lederudvikling

Træning med Professionel skuespiller

af

Træning med en Professionel skuespiller

Træning med en professionel skuespiller handler overordnet om, at du opnår en større bevidsthed om de kommunikative og relationelle faktorer, der spiller ind i de dilemmaer eller udfordringer, du som leder møder i hverdagen. Det handler om at lede mennesker!

Hvornår er det du i en hektisk hverdag bliver udfordret i din ledelse, hvordan og hvorfor?

Hvad er det for forskellige perspektiver, der er i spil, og hvilke dilemmaer afføder de for dig og din ledelse?
Opmærksomheden rettes mod at navigere i hverdagens relationelle ledelse og hvordan en til tider uforudsigelig hverdag, kræver mod, improvisation og handling fra dig som leder.

Meget ledelse kan planlægges, meget lidt har du fuld kontrol over – og rigtig meget sker i mødet med andre. Her handles der på erfaring, intuition og dømmekraft.
Hvordan bliver du dygtig og komfortabel i det ”rum” og formår at holde fast i den retning du har sat og stadig skabe følgeskab og motivation for dine medarbejdere? 

Skuespilleren har en unik kompetence i at kunne skabe troværdige og genkendelige medarbejdertyper og situationer der udfordre dig på en fuldstændig realistisk måde. Når først du sidder overfor skuespilleren mister du følelsen af, at det “bare” er øvelse og det er her, læringen er helt unik.

 

Den samme situation trænes flere gange med forskellige input og coaching undervejs og det er kun skuespilleren der spiller skuespil. Du skal være dig selv og reagere ud fra din erfaring og din faglighed.

Træningen giver dig både en kognitiv og en kropslig erfaring og læring og kombinationen med coaching vil give dig indsigt og bevidsthed omkring, hvordan du opleves. Hvad der er dine styrker og hvor du bliver udfordret.

Du får mulighed for at sætte ord på det der sker i interaktionen og samtidig det der sker inden i dig. Kombinationen gør også, at din læring bliver utrolig virkelighedsnær og kan overføres direkte til din hverdag.

Skuespiller:
”Netop i forhold til de uforudsete situationer, hvor ledere reagerer på deres erfaring og dømmekraft, er metoden særdeles brugbar. Den interaktive form giver mulighed for at eksperimentere med egen adfærd i pressede situationer, og skuespillerne ved lige præcis, hvordan de kan skrue op og ned for de udfordringer, de giver deltagerne.
Min erfaring er, at deltagerne får utrolig meget ud af at prøve tingene af i praksis. Først da kan de se, hvad der virker”.

Skuespiller:
”Jeg har flere gange trænet personalechefer i den svære samtale, og i et af tilfældene spillede jeg en medarbejder, der var ved siden af sig selv, fordi ægtefællen lige havde fået kræft.
Lederen var helt uforberedt, da jeg pludselig stortudende foran ham. Til sidst bad han mig stoppe og spille situationen igennem igen. Det er utrolig lærerigt i et forum, hvor det er tilladt at være rådvild og lave fejl”.

Du vil føle dig udfordret i et trygt rum, hvor det ikke bare er tilladt at fejle, men forventet og så prøve igen.

Skuespilleren er så dygtig, at situationen kommer helt tæt på virkeligheden. Flere ledere har efterfølgende sagt: ”Det er jo lige præcis dét, jeg møder i hverdagen!” Du får lejlighed til at se situationen udefra, tale det hændte igennem, udfordre vanetænkningen og finde nye handlemåder.

Når du hører et spændende oplæg på fx en konference, går du som oftest derfra med gode pointer eller aha-oplevelser. Når hverdagen så rammer, sker det tit, at din nye viden glider i baggrunden og drukner i vante mønstre og rutiner.

Når du derimod afprøver nye handlemønstre i samspil med en coach og skuespiller, og mærker hvordan de virker, vil du langt lettere gribe til handling, når du er tilbage i hverdagen.

Det er alt det non-verbale, der lagrer sig i kroppen, og som du helt instinktivt trækker på, når der er brug for det. Træningen sætter simpelthen gang i en helt anden form for refleksion og forståelse.

 

Jeg tænkte først, ”hvad er nu det for noget med en skuespiller?”, fuldstændig ærligt.

Men det er vildt – det er jo den virkelige verden og det var fedt, at prøve min ledelse af uden omkostninger.

Det gav virkelig indblik i mig selv og i medarbejderen! Hvad er det der sker, når jeg handler eller reagerer på forskellige måder…

Esben Hyla
Materialechef

Jeg synes det var rigtig fedt, fordi jeg fik prøvet mig selv af som leder. Det gav noget håndgribelig erfaring og indsigt. Jeg blev bevidst om, hvad jeg skal være opmærksom på, hvad jeg ikke skal gøre og hvad jeg skal gøre mere af.

Det er meget bedre at træne ledelse end at læse om ledelse – det er gennem handling, at man får erfaring og husker – man bliver meget klogere på sin ledelse!

Anne-Sofie Christensen

Økonomichef

Når man sidder i nogle forskellige situationer – fx nogle af de svære samtaler vi havde her i efteråret, så var det rigtig godt at have prøvet det af inden.

Jeg vidste hvordan jeg ville gøre og jeg havde en fornemmelse af, hvilke reaktioner der kunne komme fra medarbejderen. I forhold til mig selv, vidste jeg også hvordan jeg ville reagere på de følelser der kom. I ledertræningen kom jeg i indgreb med mig selv på en helt anden måde.

Peter Nielsen

Kørselschef

Det var rigtig godt, fordi man følte at man var i situationen og fik lov til at træne det samme flere gange og løbende snakke det igennem.                                           Det er en generel erfaringstræning som jeg kan trække på bagefter.

Ledelse er en af de ting der er meget svært at læse sig til, det er langt bedre at træne det.

Jeg synes det er en genial måde og jeg synes det er måden at lære det på. At få lov til at sidde i det og så tale det igennem bagefter.

Anders Linnet

General Manager

Kontakt

Mette Lego Aamand
+45 2795 0119

Legoaamand@gmail.com

 

Bliv klogere på din ledelse!

Bliv klogere på din ledelse!

Udvid dit ledelsesrepertoire og skab resultater.

Helt Gratis!

Velkommen. Du modtager nu mit nyhedsbrev der vil hjælpe dig til bedre ledelse